Indiánská
vesnice

Indiánská vesnice

V našem indiánském skanzenu najdete indiána, kterému říkáme náčelníku. Můžete si s ním hodit tomahawkem, oštěpem nebo zastřílet z luku.

  • házení tomahavkem pro děti od 3 let
  • házení nožem
  • střelba z luku od 2 let
  • hod oštěpem od 3 let
  • možnost si zahrát BAGATAWAY (lakros hřiště)
  • korálkování s indiánkou v týpí - výroba čelenek, náramků a přívěšku samotným klientem
  • kmenový kruh -psaný výpravný kruh o 11 indiánských kmenech a vnitřní kruh s indiánským horoskopem
  • indiánská chýše se suvenýry - mnoho všeho krásného na památku pro vás
  • kruh rituálů a posvátných zvyků prastarých kmenů

Na každém kroku se ve vesnici můžete seznámit s kulturou indiánů, s tím jak žili, co dělali a mnoho dalších zajímavých informací. Průvodce na požádání.

Při hlubším zájmu o indiánskou tematiku kontaktujte indianterritory.cz.