Jízda na koni

Horsemanship

Výcvik koní a jejich jezdců

Moje jméno je Marián Furdek a díky koním se mi daří nacházet životní rovnováhu. Koním vděčím za to, že moje práce je zároveň moje hobby. Už dlouho se věnuji výcviku koní a jejich přípravě na show.

Co je však při práci s koňmi nejdůležitější?

Nejdůležitější je nalezení společné cesty člověka a koně, kdy se kůň pro člověka stává v první řadě spolehlivým a bezpečným společníkem a člověk se učí být důsledný, náročný a zodpovědný především vůči sobě. Tím se stává i pro koně důvěryhodným, spolehlivým a následováníhodným vůdcem.

Při hledání společné cesty člověka a koně jsem se nesoustředil pouze na bezmyšlenkovité kopírování praktik zkušených trenérů, ale snažil jsem se o jejich postupech přemýšlet a dívat se pod povrch. Na jejich základě a mých zkušenostech jsem si po letech vytvořil svůj vlastní styl.

Pokud máte zájem, můžete mě kontaktovat a já udělám všechno pro to, abych vám a vašemu koni dal všechno to, co mi do dnešního dne bylo umožněno poznat. Společně se pokusíme o to, aby se váš vztah s koněm posunul směrem k lepšímu vzájemnému porozumění.

Nabídka

Základní výcvik a osedlání koně - práce ze země a pod sedlem
Základní kurz komunikace jezdce s koněm ze země a pod sedlem
Odstraňování zlozvyků
Nastupování do přepravníku
Kurzy pro pokročilé

V jednotlivých hodinách se klientům většinou věnuji individuálně, ale není problém ani dohodnout si skupinové lekce. Výcvik koni a jednotlivé lekce probíhají v areálu Western parku v Boskovicích, nebo po dohodě u vás doma. V areálu Western parku máte možnost ubytování a ustájení vašeho koně.

Základní výcvik a osedlávání koní – práce ze země a pod sedlem:

Kůň po základním výcviku plně respektuje základní požadavky jezdce ze země i pod sedlem – kůň je psychicky uvolněný a soustředěný na požadavky jezdce ať už při čištění, sedlání nebo nasedání. Po nasednutí kůň čeká na dané povely, které vykonává bez známek stresu, a to na jemné pomůcky.

Kůň je připravený na další výcvik. Co je však důležité vědět – čím vzdělanější kůň, tím vzdělanějšího jezdce k sobě potřebuje.

Pokud vzdělaný kůň zjistí, že jeho jezdec není dostatečně připravený na to ho správně vést a nemá dostatek vědomostí a zkušeností, přebere zodpovědnost za danou dvojici (jezdec a kůň) na sebe. Tím pádem se stává práce strávená s tímto mladým koněm pro dotyčného jezdce v podstatě zbytečná, a to z důvodu, že jezdec neumí dostatečně využít potenciál koně.

Proto doporučuji, aby jezdec, který nemá dostatečné zkušenosti a vědomosti při práci s koňmi, taktéž absolvoval základní kurz komunikace s koněm.

Poznámka:
Běžně se setkávám s problémem, že to, co já osobně považuji za základní výcvik koně, se většina koní nenaučí za celý svůj život, což je jednoznačně špatná vizitka majitele koně. Základní výcvik většinou trvá 10 až 12 hodin u „surového“ koně.

Pokud už má kůň zakořeněné získané zlozvyky, čas výcviku se úměrně tomu může prodloužit.

Základní kurz komunikace jezdce s koněm:

Jezdec je po absolvování základního kurzu schopný samostatně získat pozornost, respekt a důvěru koně. Dokáže samostatně řešit případné běžné problémy jak u svého, tak u jiného koně a dokáže vést koně na jemných pomůckách. Jezdec je připravený převzít zodpovědnost za vedení svého koně.
Základní kurz komunikace trvá přibližně 8 až 10 hodin za předpokladu, že jezdec už má osvojené základní jezdecké schopnosti a zkušenosti.

Ceník:

Individuální hodina výcviku koně nebo jezdce    700 Kč
Individuální hodina výcviku u vás doma    700 Kč + cestovní náklady
Ustájení vašeho koně v boxu    6000 Kč/měsíc
Ustájení vašeho koně – pastevné   4000 Kč/měsíc
Ustájení vašeho koně krátkodobé   300 Kč/den

Kontakt:

Marián Furdek
marian.furdek@gmail.com

tel. SK +421 903 519 596
tel. CZ +420 728 946 136