Hotel Western park v Boskovicích hodnocení

Ke konci prázdnin se opět pokusíme o překonání rekordu v počtu současně hrajících kytaristů na jednom místě. Vítán je každý, kdo umí zabrnkat co i jediný akord!

Bližší informace doplníme.